Tony Cliff

Texter av Tony Cliff

Om Trotskij biografier. Förordet till första delen av Cliffs stora Trotskij-biografi (4 delar), där författaren tar upp några andra Trotskij-biografier till kritisk granskning.

De franska trotskisterna. Ett kapitel ur Cliffs Trotskij-biografi om trotskisternas "entristiska" politik i mitten av 1930-talet.

Kampen i Mellanöstern. Artikel från 1969.

En granskning av Trotskijs definition av Ryssland som en degenererad arbetarstat. Den ledande "statskapitalistiske" teoretikern kritiserar Trotskijs syn på Sovjet som "arbetarstat".

Vid vägs ände – Deutschers kapitulation till stalinismen. Cliff  kritiserar Isaac Deutschers syn på Sovjet.

Direktörernas revolution - En kontrarevolutionär teori om monopolkapitalet. Kritisk recension av James Burnhams på sin tid mycket uppmärksammade och rosade bok,