James Burnham

Texter av den amerikanske statsvetaren James Burnham

Direktörernas revolution. Detta är en från borgerligt håll mycket prisad bok (utg. 1941), där Burnham driver tesen att de verkliga makthavarna är företagsledarna, oavsett ekonomiskt system (även i Nazityskland och Sovjet).

Burnhams Direktörernas revolution, av Joseph Hansen. En kritisk recension av Burnhams bok.

Direktörernas revolution - En kontrarevolutionär teori om monopolkapitalet, av Tony Cliff. Kritisk recension av Burnhams på sin tid mycket uppmärksammade och rosade bok,