Louis Althusser

Texter av den franske marxisten Louis Althusser

Not till 'kritiken av personkulten'. En polemik om begreppet "personkult".

För Marx. Althussers mest kända bok. Den utgör en en artikelsamling vars första upplaga kom ut 1965 (på franska). På svenska 1968.

Om det teoretiska arbetet — svårigheter och resurser. Artikel från 1968.

Lenin och filosofin. Anförande som författaren höll inför Franska filosofiska föreningen 24 februari 1968.

Hur skall man läsa Kapitalet? Text från 1969 som publicerades i det franska kommunistpartiets huvudorgan.

Det måste bli en förändring i partiet. Althusser kritiserar den politik som franska kommunistpartiet (där han var medlem) fört 1977-8, bl a i samband med parlamentsvalen.

Om ideologiska apparater. Med introduktion av Göran Therborn.

Makt och opposition: Texter från Il Manifesto’s östeuropakonferens 1977. Med bidrag från Rossana Rossanda, K S Karol, Charles Bettelheim och Louis Althusser m fl.

Att läsa Kapitalet. Franska originalet publicerades 1968, svenska översättningen 1970.

Marxism och klasskamp (förord till "Den historiska materialismens grundläggande principer"). "Den historiska ..." är skriven av den chilenska marxisten Marta Harnecker. Förordet har kompletterats med en presentation av Marta H, som är mycket känd i den spansktalande världen, men ej hos oss.

Louis Althusser: Svar till John Lewis. Polemik mot den brittiske "humanistiske" filosofen och KP-medlemmen John Lewis som kritiserat Althussers syn på marxismen. Handlar om marxismens grunder.

Filosofin som revolutionärt vapen. Intervju från 1968 som först publicerades i italienska kommunistpartiets tidning L'Unità och sedan även i brittiska tidskriften New Left review.

Betingelserna för Marx' vetenskapliga upptäckt. Althusser menar att "vetenskapen om historien" var en av Marx' allra viktigaste upptäckter.

Avslutad historia, historia utan slut. Detta är det förord som Althusser skrev till Dominique Lecourts bok Fallet Lysenko, som handlar om den genetiker och ideolog som vann Stalins öra för sina ovetenskapliga teorier.