F Dobbs

Texter av och om den amerikanska marxisten Farrel Dobbs

Den revolutionära organisationen. Tre föreläsningar hållna 1970.

Farrell Dobbs 1907-1983 – Han skapade Teamsters, av Kjell Östberg. Den amerikanska fackföreningen Teamsters har en radikal tradition som förfuskades under den ökände Jimmy Hoffas ledning.