Régis Debray

Texter av Régis Debray

Den revolutionära strategins problem i Latinamerika. I denna artikel (skriven 1965) utvecklar den franske filosofen/journalisten Debray sin syn på gerillakrig ("foco-teorin"), baserad på den kubanska erfarenheten.

Revolution i revolutionen. Den franske journalistens berömda studie, som tillkom efter långa samtal med bl a Castro, är ett försök att generalisera erfarenheterna från gerillakampen på Kuba.

Samtal med Régis Debray (1967). Under 1960-talets andra hälft fungerade Debrays skrifter om "foco-teorin" som en mycket viktig inspirationskälla för den revolutionära, "guevaristiska", latinamerikanska vänstern.

Castrismen - Latinamerikas långa marsch. I denna uppsats (från 1965) formulerar Debray en gerillastrategi som de flesta vänstergerillorna i Latinamerika gjorde till sin från mitten av 1960-talet.

Samtal med Allende. En närmast klassisk intervju från 1971 med den chilenske presidenten Salvador Allende.

Kritik av vapnen 1. I denna bok (från 1974) kritiserar Debray den gerillainriktning som han själv var en av de främsta förespråkarna av, bl genom boken "Revolution i revolutionen" från 1967.

Eldprovet – Kritik av vapnen 2. I denna del 2 av sin kritiska analys av gerillakampen i Latinamerika gör Debray 3 fallstudier: Venezuela, Uruguay (Tupamaros) och Guatemala.