Harry Braverman

Texter av den amerikanske marxisten Harry Braverman

Arbete och monopolkapital Första (amerikanska) upplagan av denna viktiga bok kom ut 1974. Den svenska översättningen 1977.