Maurice Brinton

Texter av rådssocialisten Maurice Brinton

Fabrikskommittéerna i ryska revolutionen. Kritisk analys av utvecklingen i Sovjetunionen åren närmast efter Oktoberrevolutionens seger 1917 utifrån en rådssocialistisk eller anarkistisk ståndpunkt.