Ante Ciliga

Texter av den jugoslaviske kommunisten A Ciliga

Hur Tito tog över Jugoslaviska Kommunistpartiet.

Komintern i Jugoslavien. Om Kominterns relationer till de jugoslaviska kommunisterna i slutet av 1920-talet.

Kronstadtrevolten och den ryska revolutionens öde. Debattartikel från 1938.