Maurice Dobb

Texter av Maurice Dobb

Kapitalismen igår och idag. En skrift från 1958.

Diskussion om socialismen. En skrift som diskuterar kapitalismens för- och nackdelar och argumenterar för att socialismen är överlägsen kapitalismen.

Socialkapitalismen, av Bettelheim, Sweezy Dobb m fl. Debatt mellan främst maoister om Sovjets klasskaraktär.

Ekonomisk tillväxt och underutvecklade länder. Om problemet med ekonomisk tillväxt (från 1963).

Den klassiska nationalekonomin och Marx.

Studier i kapitalismens utveckling. Utdrag om "Övergången från feodalism till kapitalism".

Paul Sweezy vs Maurice Dobb: Debatt om övergången från feodalism till kapitalism. Detta meningsutbyte ingår i en mer omfattande debatt som fördes med början 1950 och framåt.