Cannon

James P Cannon var en av den amerikanska trotskismens mest framträdande medlemmar.